Abonner på nyheter
Bli medlem
Medlemsforum

Publisert: 07.02.2013


Årsmøteprotokoll_RV_årsmøte_2018.doc

ÅRSBERETNING FOR RYVINGENS VENNER 2017.docx
 
 
 

Les mer

Medlemskap og medlemsinformasjon

Publisert: 26.01.2012

Styret i Ryvingens venner 2018

Se egen fane

HUNDEREGLEMENT - RYVINGEN FYR

Gjester ved Ryvingen fyr er velkommen til å ha med hund i henhold til reglementet.

 • Gjester med hund skal benytte uthuset/Slettingen som overnattingssted.
 • Det skal ikke være tepper på gulvene.  Alt sengetøy skiftes etter bruk. Dette gjelder også underlaken på madrasser som til vanlig ikke skiftes etter hver gang sengene har vært i bruk. Dyner og puter, sofaputer og tepper som er brukt, luftes og «bankes» etter bruk. Først støvsuges rommene og deretter vaskes både stue og kjøkken med vann og såpe. Disse tiltakene kan redusere allergiproblemene noe for de som skal overnatte her. Det krysses av på eget skjema at renholdet er gjort i henhold til denne instruksen.
 • Det er satt opp to løpestrenger. Til vanlig skal hunden være her. Den skal ikke bindes foran inngangsdører eller i de områder hvor gjestene befinner seg og passerer. Gjestene på fyret skal føle seg trygge for hunden. Hunden skal ikke oppsøke gjestene. Det er i tilfelle gjestene som kan oppsøke og ta kontakt med hunden. Av hensyn til båndtvangen skal hunden, når den er bundet, ha bånd som ikke kan slites i stykker. 
 • Hvis det er flere hunder, må eier vurdere om den ene må være i hundegården.
 • Hunden skal ikke inn i assistentboligen (hovedhuset) verken i 1. eller 2.etasje av hensyn til allergikere.
 • Vi ber om at hundeeier tar hensyn til de som er redde for eller ikke liker hunder.
 • Det er frittgående sau på øya og de er genetisk preget med panikkreaksjon på hund (på selv små hunder i bånd). Vi presiserer derfor at ferdsel på øya med hund begrenses og at hunder ALLTIDholdes i band. Jfr. båndtvangen på Ryvingen som gjelder hele året.

       Mandal 12.04.2018                                                     Styret i Ryvingens venner.

 

RYVINGEN FYR  -  SØKNAD OM VERTSUKE 2018

 Søknadsfrist: mandag 30. april 2018. Sendes til ryvingensvenner@gmail.com

 Vertskap på fyret i juni, juli og august

Som prøveordning vil vi ha verter på fyret fra 4. juni (uke 23) til 31. august (uke 35). I alt 13 uker. Tidligere har vi hatt vertskap i 8 uker. Grunnen til utvidelsen er at Ryvingens venner har inngått en 10 -årig leiekontrakt med Kystverket. Mandal kommune er ikke lenger leietaker. I de ukene, særlig 23, 24, 25, 34 og 35, hvor det er lite eller kanskje ingen gjester, forventes det, etter nærmere avtale med tilsynsleder for utleie, Herbjørn Pedersen, 91609356, herpede@gmail.com at vertene utfører noe lettere dugnadsarbeid, som er tilpasset de forutsetninger vertene har.

 Vertskap på fyret (Utdrag av vedtektene for Ryvingens venner)

* Alle medlemmer kan søke om å bli vertskap på fyret i sommerperioden.   

* Søkere til vertskapsuker på Ryvingens fyrstasjon må alltid sette opp ukenummer på

   den uken / ukene, som de søker om å være vertskap.

* Styret i Ryvingens venner foretar fordeling av vertskap i sommerperioden. Ved

   flere søkere på samme uke prioriteres de som har deltatt på dugnader.

 Tilbakemelding på søknaden

Tilbakemelding fra styret i Ryvingens venner om hvem som blir verter vil foreligge innen 12. mai 2018. De som blir verter blir tilskrevet pr. mail og må bekrefte om de tar imot vertsjobben innen 17. mai 2018.

Jeg søker om å være fyrvert på Ryvingen fyr 2018

 

Navn:

Adresse:

Mailadresse:

Telefon:

Alder:

Kjønn:

Alene / familie (sett x)

 

Kort begrunnelse for å søke om å være fyrvert:

 

Har egen båt / Må ha transport til fyret: (sett x over alternativet)

 

Jeg har tidligere vært vert på fyret: Ja / Nei.   Hvis ja, hvor mange ganger:

 

Jeg ønsker å være fyrvert i uke: (sett x på ønsket vertsuke)

 

23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 - 35

 

Søknaden sendes til:

E - mail: ryvingensvenner@gmail.com  innen mandag 30. april 2018. Har du spørsmål om vertsjobben, kontakt Herbjørn Pedersen 91609356

INFORMASJON OM FYRVERTJOBBEN

Fyrverten bor på fyret i den uke hun/han er fyrvert. Det er egen vertsleilighet i 2. etg. i assistenboligen, som disponeres. Her er det stue, kjøkken, bad, 2 soverom med 4 senger.

Fyrverten disponerer vertsleiligheten. Selv om andre rom på fyrstasjonen er ledig, kan ikke fyrvert disponere disse. Da betales det vanlig leie. Transport til og fra fyret dekkes av RV, dersom vertskapet ikke kommer på egen «kjøl».

Fyrvert kan være borte fra fyret et par- tre timer på dagtid i løpet av uka (handletur) hvis gjestene blir orientert om dette. Det settes da oppslag på døren i vertsboligen / inngangsdøra. Er fyrvert rundt på øya / i utområdet over noe tid settes det også opp info på vertsdøra / inngangsdøra. Vær oppmerksom på at det er dårlig telefondekning / ikke dekning  mellom fyrtårnet og sjøbua. En må til vanlig helt ut på området rundt kranbrygga for å få dekning.

Verten har alltid telefonen med seg. Det er en egen vertsperm i vertsboligen med informasjon om vertens oppgaver. Verten bør bære RV ´s T-skjorte / caps eller annet tegn på at han / hun er vert. Alle verter får gratis en caps. For tiden er t- skjortene utsolgt. Verten skal være Ryvingens venners ansikt utad. Det forventes en aktiv vertsholdning. Det vil bl.a. innebære å ønske folk velkommen til fyret. Slå av en prat. Fortelle om Ryvingens venner og om fyret når det spørres om det. Det gjelder både overnattingsgjester og dagsbesøkende. Vertene må derfor lese seg opp på Ryvingens fyrhistorie for å kunne svare på spørsmål fra besøkende. Sjekk gjerne internett. Her vil du kunne finne informasjon. Se følgende lenker som er oppdaterte:

 

Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=ryvingens%20venner

 

Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Ryvingen_fyr  

 

Ryvingens venner:  www.ryvingensvenner.no/ 

 

Kystverket: http://kystverket.no/Nyheter/2017/november/ryvingen-fyr-150-ar/

 

Norsk fyrhistorisk forening: http://www.fyr.no/fyrene/fyrene-sor/vest-agder/518-ryvingen-fyrstasjon

 

 For de som blir tildelt arbeidet med å være fyrvert blir det enten holdt et felles informasjonsmøte før sommeren, eller en individuell informasjon til den enkelte fra en av styrets medlemmer. Den som ikke har vært vert tidligere må ut på fyret etter nærmere avtale for å bli satt inn i oppgavene. Vertsoppgavene bli mer detaljert, gjort rede for og vertsoppgavene da drøftet.

 

For å komme i betrakting som fyrvert må medlemskap for inneværende år betales før uke 26.

 

OPPSUMMERT OM DE VIKTIGSTE VERTSOPPGAVENE:

           

 • Flere ganger daglig sjekke bestillinger på nettet (inatur.no) via RV´s iPhone eller iPad. Alle som skal leie rom skal bestille via nettet på inatur.no (Nærmere info blir gitt om dette opplegget). Ryvingens venner abonnerer på trådløs internett med en viss mengde nedlastningsmengde pr. måned. Dette begrenser nedlastningen. Streaming av filmer og større nedlastninger mm. er derfor ikke tillatt. Trådløst internett er bare unntaksvis tilgjengelig for gjestene. Ruter skal stå i vertsleiligheten.

 

 • Være Ryvingens venners ansikt utad. Være en tydelig og imøtekommende vert, som gjør at gjestene føler seg velkomne og gjerne kommer tilbake til fyret.

 

 • Fortelle om fyrets historie til gjester som ønsker informasjon ut over det som er oppslått på tavler. Kjenne til viktige steder på øya, bl. a. Varden (Låven) og Skinnerglova.

 

 • Ta i mot bestillinger fra tilfeldig besøkende som skal overnatte på fellesrommet og føre dette i eget skjema. (De som ankommer fyret og ikke har bestilt eget rom, legges da på fellesrommet, som til enhver tid skal vær disponible til denne bruken).

 

 • Vise gjestene til rette og gi nødvendig informasjon om de besøkendes rettigheter og plikter mens de oppholder seg på fyret. Alle gjester skal informeres om rømningsveier ved brann. Spesielt viktig er det å informere om at WC går til samletank. Henstille til gudan om å bruke naturen bak muren (se skilt).

 

 • Sørge for at det er ro på fyret etter kl. 2300 og fram til kl. 0700

 

 • Tydeliggjøre båndplikt for hunder hele året. (Det er ca. 25 sauer på fyret). Sørge for at hunder ikke er bundet foran innganger eller der gjestene passerer. Til vanlig skal hunder oppholde seg der hvor løpestrengen er satt opp, langs gjerdet, mellom maskinhuset og Slettingen. Sørge for at hunder ikke er til sjenanse for gjestene. Det er totalforbud for hunder i hovedhuset (assistentboligen).

 

 • Sørge for at grind og porter holdes lukket for å hindre sauer å komme inn på planen.

 

 • Aktivt markedsføre og selge RV ´s t-skjorter, caps, krus, kalender til gjestene. Betaling via vips, izettle eller kontant.

 

 • Ta i mot betaling for overnatting for tilfeldig besøkende. Betaling via vips, izettle eller kontant.

 

 • Daglig vaske / skifte håndklær / rydde i fellesområder (vaske toaletter i assistentbolig og i Slettingen bl.a. og se etter at gjestene følger oppslåtte regler.)

 

 • Kjenne brannalarmsystemet og kunne stanse alarm hvis blindalarm.

 

 • Ha til enhver tid oversikt over hvem, og hvor mange, som overnatter på fyret, bl.a med tanke på evakuering ved brann.

 

 • Sjekke at folk ikke bruker sjøbua, uten at det er gjort avtale om slik bruk.

 

 • Sørge for at uteområder er holdt ryddige (planen, vei, brygger med mer.)

 

 • Tømme bøsse med ”Tårnpenger.” Sjekke at dørene oppe i toppen av tårnet er forsvarlig lukket og låse hoveddør i fyret om kvelden. Låse opp fyret om morgenen. Fyret skal være stengt om natten.

 

 • Føre dags – og ukeregnskap for sin uke og levere pengene til Sparebanken Sør i Mandal. Regnskapsoversikten legges i egen mappe i vertspermen.

 

 • Informere ny vert om situasjonen på fyret. Fortelle om erfaringene og sørge for opplæring i bruk av brannalarm. Sørge for at ny vert kvittere på skjema som viser at du er kjent med branninstruksen. Brannansvarlig på fyret er Nils Reidar Christensen, tlf. 957 31 686. Ring han først. Alternativt ring Herbjørn Pedersen, tilsynsleder for utleie, tlf. 91609356

RV Årsmøteprotokoll 2017.pdf

 

 


RV ÅRSBERETNING 2016.docx

 

 
RV medlemsinfo april 2017.docx

 

 

 

 


Vårhilsen fra Ryvingens venner.docx

 

Formål for Ryvingens venner:

Ryvingens venner skal arbeide for bevaring og allmenn bruk av Ryvingen fyrstasjon.

Medlemskap

Alle kan bli medlem av Ryvingens venner. Medlemskontigenten er kr. 200,- for enkeltmedlem og kr. 300,- for familiemedlemskap, dvs. pr. husstand / samme adresse. Ett medlemskap / familiemedlemskap utgjør en stemme på årsmøtet.Stemmeberettigede på årsmøtet er de som har betalt kontigenten innen desember året før. Årets kontingent skal betales innen 1. mai. Utmelding bør skje skriftlig.

  

 

 

Oppdatert 13. april  2018 hp